Vi ved efterhånden, at man på nettet kan finde rigtig mange lækre varer og tit til billigere penge end de kan købes for i butikkerne.

Der er hård konkurrence og det kommer køberne til gode i sidste ende.

Ikke nok med at varerne er billigere, så får man ofte også en form for gave med eller et rabatbevis til sit næste køb. Man får nærmest i pose og sæk – og det uden, at man nødvendigvis mærker en forringelse af service eller kvalitet. Det er utroligt, men der er intet som lidt sund konkurrence.

Samtidig, så har man på de fleste sider også et fuldt overblik over sortimentet, da man let kan se alle varerne og intet er gemt væk på et lager eller på et udsalgsstativ i hjørnet.

For webshop-ejeren, så er det også let at udstille alle varerne, da de har billeder af det hele tilgængeligt og så kan man få vist hele sit sortiment frem.

Konkurrencen og den ”lette” måde at få en fuld shop kørende har skabt et marked med gode priser og kampagner på næsten alle varer. Du kan altså shoppe billigt, hvis du lige holder lidt ekstra øje med og sammenligner de forskellige shops.

Hvad er billigt?

Ud over de mange små shops, så findes der også portaler, som samler alle de små webshops varer, og de kører også tilbud ind i mellem! Så begynder der for alvor at være pres på priserne.

Men hvad er så egentligt billigt når det kommer til stykket? Det er nemlig ikke nok at se på, hvor stort tilbuddet er, altså forskel på før og efter pris.

I jagten på kunderne, så er der efterhånden utallige eksempler på at webshops, men også fysiske butikker har sat førprisen ekstra højt, for at få tilbudsprisen til at virke ekstra lukrativ.

Ja, så hvad ER faktisk billigt!? Det har man pludseligt meget svært ved at vurdere med mindre man begynder at grave dybt.

Det er naturligvis helt forkert og imod loven, at angive forkerte førpriser, da det er vildledende markedsføring. Netop fordi det er så svært at gennemskue som forbruger, så giver det kun problemer og er snyd for de andre konkurrerende virksomheder.

Hvad med gratis varer?

Ja, er de så meget bedre? Og findes der overhovedet noget som rent faktisk ER gratis? Noget af det, som man kan prøve gratis er forskellige vareprøver og prøvepakker.

Her er der som oftest tale om varer, som virksomhederne gerne vil have folk til at kende til, så som en form for markedsføring, så deler de varerne gratis ud for at man kan prøve dem. Dette er også et udtryk for, at virksomhederne virkelig tror på deres produkter, for tanken er, at man gratis får prøvet varen og bliver overbevist om dens effekt og efterfølgende vil købe dem igen.

Det har gennem tiden vist sig som en god strategi, og den er især henvendt produkter og virksomheder, som man ikke kender til på forhånd af forskellige årsager.

Det hjælper dog gevaldigt på folk når man får lov til at prøve tingene først og det er da også logisk.

De fleste har sikkert prøvet at handle i større supermarkeder med tilhørende boder med gratis smagsprøver. Man er tilbøjelig til at købe varen når man samtidig får en god snak og forklaring af produktet. Om end ikke andet, så fik man mulighed for at smage og ved nu hvad det er man køber.

Hold dog øje med, om der med købet/bestilling er andre og skjulte services med, som efterfølgende kommer til at koste penge.

Du kan finde mange tilbud og gratis vareprøver rundt omkring, så tag et kig og se om der skulle være noget du har overvejet gennem en periode. Måske er du heldig!